Pakkereiseloven

Informasjon om den nye pakkereiseloven

De kombinerte reisetjenestene du tilbys, utgjør en reisepakke i betydningen; Direktiv (EU) 2015/2302. Derfor er du dekket av alle EU-rettigheter som gjelder pakkereiser. Selskapet Sunbirdie AB vil være fullt ansvarlig for riktig gjennomføring av pakkereisen som helhet. I tillegg har selskapet Sunbirdie AB ved lov en beskyttelse mot å tilbakebetale betalingene dine, og når transport er inkludert i pakkereisen, kan du sikre hjemtransporten hvis den eller de havner i konkurs.

Nøkkelrettigheter i henhold til direktiv (EU) 2015/2302
• Reisende vil motta all viktig informasjon om pakkereisen før de inngår avtalen om pakkereiser.
• Det er alltid minst en næringsdrivende som er ansvarlig for at alle reisetjenester som inngår i kontrakten er riktig utfylt.
• Reisende får et nødtelefonnummer eller informasjon om kontaktpunkt der de kan komme i kontakt med arrangøren eller reisebyrået.
• Reisende kan overføre pakkereisen til en annen person, med rimelig varsel og muligens mot en ekstra kostnad.
• Prisen på pakkereisen kan bare økes hvis spesielle kostnader øker (for eksempel drivstoffpriser), og hvis dette er eksplisitt angitt i avtalen, og under alle omstendigheter minst 20 dager før pakketurens start. Hvis prisen økes med mer enn 8% av prisen på pakkereisen, kan den reisende avbryte kontrakten. Hvis arrangøren forbeholder seg retten til å heve prisen, har den reisende rett til prisavslag hvis de relevante kostnadene faller.

• Reisende kan kansellere kontrakten uten å betale et avbestillingsgebyr og motta full tilbakebetaling av alle betalinger hvis noen av de vesentligste elementene i pakkereisen annet enn prisendringen betydelig. Hvis den næringsdrivende som er ansvarlig for pakkereisen kansellerer pakkereisen før pakkereisen starter, har reisende rett til refusjon og refusjon der dette er aktuelt.

• Reisende kan under eksepsjonelle omstendigheter si opp kontrakten før pakkereisen starter uten å betale et avbestillingsgebyr, for eksempel i tilfelle alvorlige sikkerhetsproblemer på destinasjonen som sannsynligvis vil påvirke pakkereisen.

• I tillegg kan reisende kansellere avtalen når som helst før pakken starter for et rimelig og berettiget avbestillingsgebyr.

• Hvis viktige deler av pakkereisen ikke kan leveres i henhold til avtalen etter oppstart av pakkereisen, må passende alternative ordninger tilbys uten ekstra kostnad. Reisende kan kansellere kontrakten uten å betale et avbestillingsgebyr hvis tjenestene ikke blir oppfylt i samsvar med avtalen og dette har en betydelig innvirkning på oppfyllelsen av pakkereisen og arrangøren ikke løser problemet.

• Reisende har også rett til prisavslag og / eller erstatning for skade hvis reisetjenestene ikke er fullført eller ikke klarer å utføre tilfredsstillende.

• Arrangøren må tilby hjelp hvis den reisende er i vanskeligheter.

• Hvis arrangøren eller i noen forhandlere havner i konkurs, vil utbetalingene bli refundert. Hvis arrangøren eller, der det er aktuelt, forhandleren ender med insolvent etter oppstart av pakkereisen, og hvis transport er inkludert i pakkereisen, er de reisende hjemtransport sikret.

• Sunbirde AB har signert insolvensbeskyttelse gjennom Vector Nordic. Reisende kan kontakte denne enheten eller, hvor relevant, den kompetente myndigheten Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm, 08-700 08 00, registratur@kammarkollegiet.se hvis det ikke ytes tjenester på grunn av Sunbirdie’s insolvens.

Direktiv (EU) 2015/2302 i den form det er overført til nasjonal rett
https://svenskforfattningssamling.se/doc/20181217.html


Les mer om Sunbirdies Long Stay golfreiser
Les mer om Sunbirdies Mid Stay golfreiser
Les mer om Sunbirdies helg- og uke – golfreiser

Gjør en rask prisforespørsel. Trykk her!

Ta gjerne kontakt på 456 00 672 eller mail info@sunbirdie.com

© Sunbirdie AB

Comments are closed.